Information Center for Israeli Art English

חנן גטריידה, צלם.

לימודים

צילום יוצר
מכללת הדסה, ירושלים
סטודיו גברא
התאחדות הצלמים
קמרה אובסקורה, תל אביב
חבר קיבוץ קבוצת שילר