Information Center for Israeli Art English

גליה גור זאב, צלמת. נולדה בתל אביב ב-1954. ב-1992 שותפה בהקמת ''לימבוס - מקום לצילום''

לימודים

1988 בוגרת המחלקה לצילום, האקדמיה לאמנות ועיצוב ''בצלאל'', ירושלים, B.F.A.

הוראה

1989-1990 צילום, מכללת הנגב

פרסים

1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1994 פרס ג'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים, for the "Limbus" Group
2002 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט