Information Center for Israeli Art English

יונה גור, צייר. יליד קיבוץ עמיר ב-1946.

לימודים

1964-1972 ביה''ס הגבוה לציור, תל אביב
השתלמויות: תחריט והדפס רשת, תל חי
ליתוגרפיה, סדנאות אגודת הציירים, תל אביב
נייר אמנותי, סדנת הנייר, באר שבע
1973 - עורך גרפי וקריקטוריסט ב''חותם'' (שבועון ''על המשמר'')

פרסים

1975 מלגה ע''ש דבורה דוידזון
חבר קיבוץ שדה יואב
1975 Devora Davidson Prize of Hakibbutz Haartzi