Information Center for Israeli Art English

יהודית גונן, פסלת וקרמיקאית. נולדה בתל אביב.

לימודים

סטודיו של כהנא
1982 מתמחה בארט-תרפיה
עובדת בארץ ובבוסטון
גרה ברמת השרון