Information Center for Israeli Art English

יצחק גולמבק, ישראל, נולד בפולין ב-1956.

יצחק (איצ'ה) גולומבק נולד בלודג', פולין בשנת 1956. בשנת 1964 עלה לישראל. עבודותיו המוקדמות של גולומבק כללו פסלי רצפה שהורכבו מאלמנטים כגון חוטי ברזל ותצמלומים. בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20 החל ליצור פסלים עשויים דיקט מכופף וומרובי פריטים. בפסלים אלו דימויים כמסרק, טיפות דמעות, מזרונים או חתימתו של האמן עבורו שינוי בקנה המידה והונחו זה על גבו של זה. במהלך שנות ה-90 החל לשלב ביצירתו אלמטים נוספים כתיבות זכוכית והחל ליצור גם במדיום הרישום.

לימודים

1978-1981 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

1986-1985 קמרה אובסקורה, תל אביב
1986 תיכון אלון לאמנויות, רמת השרון
2013-1985 המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, בית ברל
1992-1987 תלמה ילין, גבעתיים
1986 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1995-1991 אוניברסיטת חיפה, חיפה
2003-1996 החוג לאמנות, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2001-2002 מרכז לימודי הפיסול, המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, בית ברל

פרסים

1986 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1988 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
1989 פרס היצירה, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1989 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
1989 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות
2001 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט