Information Center for Israeli Art English

צבי גולדשטיין

צילום: סטנלי בטקין
קלסר האמן כולל:
מאמרים 97
צילומי יצירות 33
הזמנות לתערוכות 12

צבי גולדשטיין, ישראלי, נולד ברומניה ב-1947.

צבי גולדשטיין נולד בשנת 1947 למשפחה דוברת הונגרית בקלוז'-נאפוקה, רומניה. בשנת 1958 עלה לישראל. בשנת 1969, לאחר סיום לימודי אמנות ב"בצלאל", היגר למילאנו, איטליה. בשנת 1978 שב לישראל והתיישב בירושלים. על סרובו לשרת במלחמת לבנוון הראשונה ישב בכלא. בשנת 2010 ראה אור ספר השירה שכתב - "Room 205".

בעבודותיו של גולדשטיין מופיע עיסוק מתמשך בבעיות של ידע ושפה ופוליטיקה. בסוף שנות השישים של המאה ה-20 החל לפעול כאמן מושגי ולקראת סוף שנות השבעים החל ליצור עבודות המתייחסות לפער שבין המודרניזם המערבי לבין "העולם השלישי". עבודותיו מכילות מבנים גיאומטריים שלוו בטקסטים ביקורתיים.

לימודים

1966-69 האקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל, ירושלים
1972 האקדמיה בררה, מילאנו

הוראה

מ-1978 האקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל, ירושלים

פרסים

1984 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1985 מילגת מיס ואן דר רוהה של העיר קרפלד, גרמניה
1987 פרס אהרון לוי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1988 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
1990 מילגת האקדמיה הגרמנית לאמנות, ברלין
1999 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
1999 פרס ירושלים, עיריית ירושלים
2008 פרס מפעל חיים, משרד המדע התרבות והספורט