Information Center for Israeli Art English

צחית (אסתר) גולדמן.

לימודים

בוגרת המדרשה לאמנות, בית ברל

פרסים

2004-2006, פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט