Information Center for Israeli Art English

בני גולדמן, צייר, נולד בפרוכניק, גליציה המזרחית, 1911. עלה ארצה בשנת 1934 ועבד כפועל בנין. ב-1944 החל לפסל ולצייר, תחילה בחמר ואח''כ באבן ובעץ. עוסק בחלקאות. פסלו של בן גוריון, מעשה ידיו, נרכש ע''י משרד ראש הממשלה.

לימודים

מד ציור ורישום בפשמישל ואח''כ אצל הצייר הפולני קויס