Information Center for Israeli Art English

דבורה גולדברגר, ציירת, נולדה בישראל.

לימודים

תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
עוסקת בהוראת הציור בירושלים