Information Center for Israeli Art English

פארידה גולבהר, נולדה באיראן, 1942. עלתה לישראל 1971.

לימודים

1959 - 1971 ציור אצל מורים פרטיים
1959 - 1961 למדה ציור וספרות באוניברסיטת טהרן
1961 -1963 למדה בלונדון
1963 - 1969 למדה בקרלסרואה, גרמניה
נישאה לאלי גולבהר בגרמניה, בעלי גלריה ג', ירושלים
אוספים: מוזיאון ישראל, ירושלים
חותמת על עבודותיה בשמה הפרטי - ''פארידה''

פרסים

2007 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים