Information Center for Israeli Art English

אבשה גדלוב, צלם, נולד בישראל, 1965. 1983 - 1986 שרת כצלם צבאי.

לימודים

1988 - 1990 צילום במכללת הדסה

פרסים

1992 מילגה מטעם קרן שרת
1993 פרס אמן צעיר, מינהל התרבות והאמנויות
1996 מילגת קרן שרת לאמנות של קרן התרבות אמריקה-ישראל