Information Center for Israeli Art English

יפתח ברקין, צייר ופסל, נולד בישראל, 1945.

לימודים

1968 - 1973 אקדמיה לאמנות ''בצלאל'' ירושלים

הוראה

מאז 1978 מלמד באוניברסיטת חיפה ובביה''ס הגבוה לציור בתל אביב
מרכז את המגמה לאמנות בתיכון ויצ''ו, חיפה

פרסים

קרן אמריקה ישראל ע''ש שרת (פעמיים)