Information Center for Israeli Art English

תמי ברקאי, צלמת. נולדה בירושלים 1974.

לימודים

1996-2000 מחלקת צילום, בצלאל, ירושלים
1998-1999 מחלקת צילום, אקדמיה לאמנות גריט ריטוולד, אמסטרדם, במסגרת חילופי סטודנטים

פרסים

2003 מלגת הצטיינות במסגרת התוכנית לתואר שני של בצלאל
חיה ועובדת בתל אביב