Information Center for Israeli Art English

סיגל ברקאי, נולדה 1962.

לימודים

1983 ''מימד לאמנות חזותית'', תל אביב
1984 - 1988 ''בצלאל'' ירושלים

פרסים

1986 1987 מילגת קרן תרבות אמריקה ישראל ע''ש שרת, לסטודנטים מצטיינים באמנויות
עוסקת בהוראה
כתבת אמנות ועורכת ''עכבר'', עיתון צומת השרון