Information Center for Israeli Art English

יאיר ברק, צלם, נולד בישראל 1973.

לימודים

1997-1998 המחלקה לאדריכלות, בצלאל, ירושלים
1998-2001 בוגר המחלקה לצילום, אמנות ותרבות חזותית, קמרה אובסקורה, תל אביב

הוראה

2003 מרצה במחלקה לצילום, קמרה אובסקורה, תל אביב

פרסים

2012 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט