Information Center for Israeli Art English

ברק ברעם, נולד בישראל 1967.

לימודים

לימודים 1992-1995 לימודי אמנות במחלקה לאמנות, בצלאל. 1988 - 1991 ארכיטקטורה, הסדנה לעיצוב ואדריכלות, תל אביב