Information Center for Israeli Art English

דב ברנע, צלם, נולד בצ'כוסלובקיה, 1917. עלה לישראל 1949. אוטודידקט. 1953 - 1973 מנהל אגף החינוך והתרבות, עירית באר שבע.

פרסים

1980 פרס ראשון בתחרות צילומים, ירושלים
1982 פרס שני, מטעם בית התפוצות בתחרות צילומים
1985 זכה בתחרות של כתב העת ''צילום''