Information Center for Israeli Art English

רם ברכה, צלם. נולד בתל אביב, 1966.

לימודים

1988 - 1992 צילום, המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

מ-1993 במדרשת רמת השרון ובבית ברל
קמרה אובסקורה, תל אביב וחיפה
בית הספר לצילום מוסררה, ירושלים
מימד לאמנות חזותית, תל אביב

פרסים

1994 - 1995 מילגת קרן תרבות אמריקה ישראל
חי ויוצר בתל אביב