Information Center for Israeli Art English

נחום ברטוב, צייר, נולד בהרצליה 1957.

לימודים

1991 - 1994 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
ראש מדור ציור ותפאורה, הטלוויזיה הלימודית