Information Center for Israeli Art English

ורד ברודנר, ציירת. נולדה ברוסיה, 1948. עלתה ארצה 1960.

לימודים

עם בוגן ורוזנטליס
עסקה בהוראת אסירים