Information Center for Israeli Art English

יוסי ברגר, ישראלי, נולד בצרפת ב-1960.

יוסי ברגר נולד במונטרוי סו-בואה, צרפת, בשנת 1960. בשנת 1989, לאחר שלמד כלכלה באוניברסיטה העברית, החל ברגר ללמוד צילום בבצלאל. עבודתו, מן המחצית הראשונה של שנות ה-90 של המאה ה-20, עסקה באופן הייצוג של טקסט ומשמעות על ידי פנייה למקורות ספרותיים כגון כתביו של הסופר סמואל בקט ואחרים. על אף שהצילום הפך למדיום עיקרי בעבודתו, הרי הוא מרבה לשלב בעבודותיו אופני תצוגה כגון תצלומים וסרטי וידאו המוקרנים דרך מוניטורים, המדגישים את העניין באופיין הנראטיבי של יצירותיו.

לימודים

1985-88 אוניברסיטה העברית, ירושלים, כלכלה
1989-92 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, אגף הצילום

הוראה

מאז 1996 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מרצה בכיר בצילום
2000-06 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, ראש אגף הצילום
מאז 2001 בצלאל אקדמיה לאמנות וצילום, ירושלים, מרצה בכיר בתכנית תואר שני- M.F.A.- באמנות

פרסים

1992 פרס רוזא מירקין, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים, ישראל
1994 פרס ג'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1996 שלב הגמר, קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2010 פרס לאמן באמנות החזותית, משרד התרבות והספורט