Information Center for Israeli Art English

יורם בר עקיבא, צלם. יוצר בטכניקת הפוטוגרמה - צילום בלתי אמצעי, ללא מצלמה או עדשות אופטיות, אלא על ידי יצירה בחול וכימיקלים על גבי נייר צילום, וחשיפת נייר הצילום לאור.

לימודים

1994 בוגר המחלקה לצילום בבצלאל, ירושלים

הוראה

דאדא - המרכז ללימודי צילום בירושלים
משנת 1999 מנהל המרכז
חי ויוצר בירושלים