Information Center for Israeli Art English

גיא בר אמוץ, נולד בקיבוץ מעברות, 1967. חי ועובד בלונדון משנת 1997

לימודים

1994 "בצלאל", ירושלים
1997 מ.א., פיין ארטס, גולדסמיט קולג', לונדון
1998 ריקסמוזיאון, אמסטרדם

הוראה

רישום וציור לחברי הקיבוץ

פרסים

1994 פרס מרי פישר, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1994 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1996 פרס המועצה הבריטי לאמנים מוכשרים
1997 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1999 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
2004 פרס דלפינה, לונדון
2010 פרס טרייאנלה בפיסול קטן, פלבך, גרמניה
2009 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס