Information Center for Israeli Art English

עידו בר-אל, ישראלי, נולד ב-1959.

במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 יצר בר-אל ציורים קטני ממדים ובהם דימויים אקספרסיביים של חפצים ביתיים או כאלו המזוהים עם שולי העיר המודרנית. לעיתים אף השתמש ברדי-מייד, כגון חלקי ריהוט ישן, כמצע לציור. במהלך שנות ה-90 יצר בר-אל סדרה של עבודות העושות שימוש בשלטי דרכים כמצע לציור. החל משנות ה-2000 הוא מרבה ליצור ציור מופשט על גבי מצעים שונים, המנהלים דיאלוג עם האמנות המופשטת.

לימודים

1980-84 'בצלאל'', אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1985 תולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב

פרסים

1984 פרס ע"ש אהוד אלחנני, המחלקה לאמנות, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1987 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1988 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
1993 פרס היצירה, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1994 מצגת ישראל בביאנלה ה-22, ביאנלה של סאו-פאולו, ברזיל
1996 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
2001 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2004-2005, פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים