Information Center for Israeli Art English

מיכל בקי, ציירת. נולדה בישראל 1962. גרה ועובדת בתל-אביב.

לימודים

1983-84 האקדמיה לאמנויות יפות, בררה, מילנו, איטליה
1984-האקדמיה לאמנות, בצלאל, ירושלים
1988-89 םפרות ופילוסופיה איטלקית, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1998-99 משרד החינוך, הסמכת עובדי הוראה

פרסים

1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1990 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1991 פרס משרד החינוך לאמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
2001 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט