Information Center for Israeli Art English

שמואל בק, ישראלי, נולד בפולין ב-1933.

שמואל בק נולד בוילנה, פולין, בשנת 1933 למשפחה מן המעמד הבינוני. בשנת 1940 עברה המשפחה לגטו של וילנה, שם נחשף בק לאמנות והחל לרשום. בשנת 1942 הציג תערוכה מרישומיו בגטו. עם פינויו של הגטו, בשנת 1943, הועבר בק אל מחנה עבודה מחוץ לוילנה. בשנת 1944 ברח אל מנזר נוצרי, שם שהה עד לסיום המלחמה. בשנת 1945 למד אמנות אצל פרופסור מן האקדמיה לאמנות בוילנה.

בשנת 1948 עלה לישראל והתיישב עם אימו בתל אביב-יפו. בשנת 1952 למד ב"בצלאל החדש". בין השנים 1963-1953 שירת בצה"ל כגרפיקאי. בין השנים 1966-1959 שהה באיטליה. בשנות החמישים והשישים עיצב תפאורות ותלבושות להצגות בתאטראות כגון "אוהל" וה-"הבימה". בשנת 1993 היגר לארצות-הברית.

יצירתו של בק שואבת את השראתה מן האמנות הסוריאליסטית. ציוריו הריאליסטים מכילים עירוב של חפצי טבע דומם, דימויים של פירות ותיאורי נוף, המשקפים את חוויותיו מתקופת השואה.

לימודים

הוא למד בביה''ס לאמנות ''בצלאל'', בירושלים וב''אקול דה בוזאר'' בפאריס

פרסים

1956 קרן תרבות אמריקה ישראל
1956 America-Israel Cultural Foundation