Information Center for Israeli Art English

אילן בק, עוסק בפיסול קרמי, נולד בנהריה 1966.

לימודים

1994 - 1996 ''בצלאל'' ירושלים

פרסים

1995 פרס בלומנטל לעבודה מצטיינת של המחלקה לעיצוב קרמי, ''בצלאל'' ירושלים
פרס ביצוע השלמת עבודה, המדור לאמנויות פלסטיות, משרד המדע והאמנויות
הציג יחד עם יוסי רוזנברג, מוסיקאי, מיצג בשם אובייקטים פיסוליים ופארטיטורה
(פרס ביצוע השלמת עבודה, 1995 )