Information Center for Israeli Art English

אידית בק, ציירת, נולדה באטוורפן, בלגיה. עלתה ארצה 1979.

לימודים

ציור, האקדמיה לאמנות, אנטוורפן, ואצל מורים פרטיים
גרה בבת ים