Information Center for Israeli Art English

אנטולי בסין, ישראלי, נולד בברית המועצות ב-1936.

אנטולי בסין נולד בלנינגרד, כיום סנט פטרבורג, בשנת 1936. בשנות ה-70 של המאה ה-20 היה שותף לפעילות קבוצת "אלף", שעסקה בפעילות אמנותית אוונגרדית בשנת 1979 עלה לישראל והתיישב בירושלים. בשנות ה-90 החל להיות מעורב בפעילות עמותת "תאנה", שעסקה בהפצת אמנות ותרבות בקרב יוצאי ברית המועצות.

ציוריו של בסין, לאחר עלייתו לישראל, מושפעים מן האמנות האוונגרדית האירופית וממורהו אוסיפ סידלין. ברבות מעבודותיו עושה בסין שימוש בצבעים כהים ובסגנון ציור אקספרסיבי.

לימודים

1953-67 תואר ראשון בארכיטקטורה, מכון למערכות בניין
1956-72 אצל אוסיפ סידלין בלנינגרד

הוראה

1992-96 אמנות הציור, מרכז אמנות, ירושלים
אמנות הציור, סטודיו סידלין, לנינגרד

פרסים

1986 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים
1986 מלגה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת