Information Center for Israeli Art English

זהבה בנימין, ציירת ומעצבת, נולדה בישראל 1960.

לימודים

המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
עוסקה בהוראה ובעיצוב כלי קודש
בתערוכה יצירות: ירושלים כמה בתי כנסת: מקדש המלך
תפילת ישראל, גילה
ישיבת נר שמואל
אוהל יצחק
בית מדרש קרית בעלז