Information Center for Israeli Art English

ורדה בנט, ציירת,

לימודים

1970 - 1972 לימודים באקדמיה די בררה, מילאנו ,איטליה
1972 - 1976 ''בצלאל'' ירושלים
1988 פרסמה ספר שירה ''עין התקוה הטובה''
עוסקת בציור באמצעות תכנת מחשב