Information Center for Israeli Art English

טל בן צבי,עוסקת בהקמת מיצבים, נולדה 1966.

לימודים

בוגרת החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה
MA אוניברסיטת תל אביב
תערוכות יחיד - 1994 לול, גלריה לימבוס
תל אביב

הוראה

בית הספר לאמנות, קמרה אובסקורה, תל אביב
בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים