Information Center for Israeli Art English

זאב בן צבי, פסל, נולד בריקי, פולין. עלה לישראל 1924. נפטר 1952.זכה בפרס ישראל הראשון.

הוראה

1926 - 1927 ''בצלאל'' ירושלים
1937 נסע לצרפת ואנגליה
1947 היה במחנות לאנשים שנעקרו מבתיהם למחנות בקפריסין ולימד אמנות שם.
1949 מורה בב"ס החדש "בצלאל", ירושלים

פרסים

1952 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1953 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1953 פרס ישראל בתחום הפיסול, משרד החינוך והתרבות