Information Center for Israeli Art English

רוז'י בן יוסף

רוז'י בן יוסף, מעצבת אופנה. נולדה בסופיה, בולגריה, 1931. עלתה לישראל 1948. נפטרה 2008 (14.5.2008). עבדה כמעצבת הדגמים והרקמה במפעל ''רקמה'', תל אביב, שהוקם על ידי אביה שלמה חננאל. השתלמה ועבדה בפאריס. עסקה בחיפוש אחר בדים אוטנטיים המותאמים לאקלים ולאורח החיים בישראל של אותן שנים. התלבושות עוצבו מבדים ששימשו למגבות מטבח - בצבעוניות ארץ ישראלית ובחומרים כמו אבני חברון, אבני אילת, צדפים - מתוך תפיסה שיש לייצר בגדים מקוריים ויחודיים ברוח המקום, ולא העתקים זולים של אופנות העולם. רוז'י בן יוסף זכתה להכרה אמנותית בקרב מבקרי האופנה החשובים בעולם, ולהתלהבות של הקניינים ברשתות הגדולות באירופה, יפן, וארה''ב. בחיפוש אחר עיצוב מקורי וייחודי עבדה רוזי בן יוסף במחיצת שלוש אמניות ישראליות - ציונה שמשי, אוולין פאוקר, ורות צרפתי - שטרנשוס. ייצור הבדים נעשה הן במפעלי מולר בנהריה והן בידי בעלי מלאכה בחברון ובעזה - עדות למיזוג תרבויות.

פרסים

בחגיגות עשרים וחמש שנה למדינת ישראל בדנבר שבקנדה זכתה בפרס על תרומתה לייצוא הישראלי
1973 עם פתיחתו של ה- קוסטיום אינסטיטוט - מטרופוליטן מוזיאון - צורפו עבודותיה לתצוגת הקבע של המוזיאון