Information Center for Israeli Art English

שמואל בן דוד (דודוב)

שמואל בן דוד (דודוב), נולד בסופיה, בולגריה 1884. נפטר 1927.

הוראה

ניהל את המחלקה לשטיחים ''בצלאל'' ירושלים
עסק בפיתוח האות העברית ואייר את ''מגילת אסתר'' ו''מתי מדבר'' מאת ביאליק