Information Center for Israeli Art English

שרה בן דב, ציירת. נולדה בתל אביב. נפטרה נובמבר 2004.

לימודים

החוג לאמנות , אוניברסיטת תל אביב
עובדת בסדנא לאמנויות, בית שזר, גבעתיים