Information Center for Israeli Art English

מרה בן דב, פסלת, עובדת בעור. ילידת 1942.

לימודים

ציור, באקדמיה רקס ובאקדמיה החופשית, הולנד
אוניברסיטת חיפה
מתגוררת בעין הוד