Information Center for Israeli Art English

אבי בן ברוך, צייר, יליד קזבלנקה, מרוקו, 1949. עלה ארצה בשנת 1955. הטכניקות - רישום, דיו ופחם, שמן, תחריט.

לימודים

למד אמנות ב''מרכז האמנויות לנוער ביפו'', ולאחר מכן סיים את לימודיו בביה''ס אבני בתל אביב

הוראה

מורה לאמנות ביפו

פרסים

קיבל מילגה מטעם משרד החינוך והתרבות ומילגה של ממשלת צרפת בפאריס בשנת 1975; 1977 זכה בפרס הסינימטק עבור הסרט ''התרוממות''