Information Center for Israeli Art English

שוש בן בסט, ציירת ופסלת, נולדה בישראל 1949.

לימודים

ויצ''ו, תל אביב, אצל טפלר, בזה, איציק עדי
גרפיקה אצל יעקב צים ואברהם פת
1984 תחריט אצל דן קריגר
עסקה בהוראה ובהדרכת מורים לאמנות