Information Center for Israeli Art English

הילה בן ארי, מעצבת קרמית ואמנית מיצב. ילידת 1972, קיבוץ יגור.

לימודים

1995-1999 עיצוב קרמי, בצלאל, ירושלים
2003 לימודי שנה חמשית בבי''ס קלישר, תל אביב
2004 תואר שני, ספרות, אוניברסיטת תל אביב

פרסים

1999-1998, מלגה להבחנה, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1999 מלגה ליודאיקה ע'ש רומי שפירא, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1999-2000, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2000 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2003 מלגה לאמנויות יפות ע'ש קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, משרד התרבות והספורט
2012 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט