Information Center for Israeli Art English

אפרת בלוססקי, צלמת.

לימודים

המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
מכללת הדסה, ירושלים
עבדה כאסיסטנטית של הצלם מיכה קירשנר
צלמת עיתונות, בעתון ''תל אביב'' ובשבועון ''כותרת ראשית''
מ-1990 צלמת בעתון ''העיר''
תערוכות יחיד - 1992 יומן הנרגן