Information Center for Israeli Art English

שרון בלבן, נולדה 1971. 1993 כתבה ספר ''הגולן/מחברות מסע בטבע'', הוצאת דביר. גרה ועובדת בירושלים.

לימודים

בוגרת מכללת ''הדסה'' מסלול לימודי קולנוע וטלוויזיה, הנדסאית מערכות קולנוע ווידאו
1995-99 בוגרת "בצלאל", B.A.
2001-03 מכללת "הונטר", אוניברסיטת עיריית ניו-יורק, M.F.A.

הוראה

מדריכת טיולים בחברה להגנת הטבע, בי''ס שדה בקעת הירדן
פרופסור לאמנות "בצלאל", ירושלים

פרסים

1995 פרס ערוץ 2 לעידוד יצירה על תסריטה לסרט "שתים", משרד החינוך והתרבות
1998 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1998 מילגת קרן סערבר, משרד החינוך והתרבות
1999 פרס הקרן לעידוד האמנות הבין-תחומות בישראל מיסודו של מקלט 209 ע"ש דן זקהיים
2003 מילגת אמן חוזר (בהצטיינות), משרד לקליטת העלייה
2003 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2004 פרס משרד החינוך לאמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט