Information Center for Israeli Art English

רונה ביקסון גולד, נולדה בתל אביב, 1960.

לימודים

המדרשה לאמנות, רמת השרון

פרסים

1983 מלגת קרן שרת להוראת אמנות
1984 מלגת קרן שרת לאמנות
1985 מלגת קרן שרת לאמנות
1988 פרס האמן הצעיר תשמ''ח, משרד החינוך והתרבות