Information Center for Israeli Art English

ויאולה בינדיש, ציירת, נולדה בהונגריה. עלתה לישראל 1948.

פרסים

1973 פרס נורדאו לאמנות, מיסודם של האגוד העולמי של יהודי הונגריה ושל התאחדות עולי הונגריה בישראל