Information Center for Israeli Art English

אביבה בייגל, פסלת. ילידת 1953.

לימודים

ב"א בתולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב
מדריכה ומעבירה סדנאות במוזיאון תל אביב
עוסקת בתרפיה באמנות