Information Center for Israeli Art English

נפתלי בזם

נפתלי בזם, צייר, נולד באסן, גרמניה, 1924. עלה ארצה 1939.

לימודים

1943 -1946 ב''בצלאל'', ירושלים, שהה וצייר בפאריז
1949-1951 "בצלאל"
1951-1952 שהה-למד בפריז

פרסים

1957 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, עיריית תל אביב-יפו
1977 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו