Information Center for Israeli Art English

יוסף בודקו

יוסף בודקו, צייר ואמן חיתוכי עץ. נולד בפלונסק, פולין, 1880. עלה ארצה 1933. בשנת 1935, עם הקמתו מחדש של ביה''ס ''בצלאל'' נתמנה למנהלו וכיהן במשרה זו עד יום מותו. ביצירותיו תיאר את חיי יהדות פולין. יצר חיתוכי עץ להגדה של פסח, עיטר ספרים של ביאליק ויצר דפים גרפיים לנושאים מקראיים. נפטר בירושלים, 1940.