Information Center for Israeli Art English

חנה בהרל, קרמקיאית, נולדה בבוקבינה, רומניה.

לימודים

בצלאל'' ירושלים
האוניברסיטה העברית, ירושלים
בית הספר הגבוה לאמנויות, סן פרנסיסקו
משלבת בעבודות הקרמיקה שלה זכוכית
עיצבה קירות בבתי ספר, באניה נילי, בניני ציבור ובתי מלון גדולים