Information Center for Israeli Art English

שולמית בהרב, ציירת, נולדה בישראל.

לימודים

המכון לציור ע''ש אבני רמת-גן, הסדנא החופשית לאמנות, גבעתיים, השתלמות מורים, מוזיאון ת''א, עוסקת בהוראת ציור, באגודת הציירים והפסלים, ת''א ובסדנא החופשית לאמנות, גבעתיים, בהנחיית איציק עדי