Information Center for Israeli Art English

דרורה בהר''ל, ציירת. נולדה בתל אביב.

הוראה

מרכזת קורסים באוניברסיטה הפתוחה
מרצה בהיסטוריה של העת העתיקה
תערוכות יחיד: 1997 ערפילים, גלריה ד
ש
דנון, תל אביב, וגלריה מחניים, חבל כורזים
1998 ובא גם האור, גלריה ד
ש
דנון, תל אביב
2001 רשמים מאפריקה, גלריה דנון, תל אביב